Atrå bibliotekfilial

 

Søk i Atrås bokbase

 

Åpningstider

tirsdag 17:00-20:00

Om bibliotekavdelinger i Tinn

Det er i dag 2 filialer i Kommunen, en i Atrå i tilknytning til Ungdomsskolen og en i Hovin. Begge fungerer som kombinasjonsbibliotek med skolene på stedet noe som betyr at elevene har tilgang til lån av bøker i skoletida.
Bjørg Garden er styrer på begge filialene.

Det var til sammen 6 filialer og 5 utlånsstasjoner i Tinn. I 1995 ble mange av disse erstattet med bokbuss fra Fylkesbiblioteket på Ulefoss. Stoppesteder var Haukås-Lurås, Miland og Mæl. Bokbussen la ned driften i 2005.

Historie:

I andre halvdel av 1800-talet var det lenge strid om å opprette «almuebibliotek», og spesielt presten Sigholt ivra for ei folkeboksamling i de fire sognene. Mæl sogn var først ute i 1854, Atrå året etter, mens det for sognene Dal og Hovin (fra 1859 var Hovin eget herred), tok noe lenger tid. Hovin bibliotek ble etablert i 1893.

Hovin bibliotekfilial

 

Søk i Hovins bokbase

 

Åpningstider

torsdag 16:00-18:00

Translate »
Click to listen highlighted text!