Atrå bibliotekfilial

 

Søk i Atrås bokbase

Om bibliotekavdelinger i Tinn

ATRÅ BIBLIOTEK

Åpningstider
tirsdager   10.00 – 14.00

Atrå er den einaste filialen som framleis eksisterer. Avdelinga har vore stengt frå mai 2019 pga. bygging av ny ungdomsskule og nytt Samfunnshus. Biblioteket nyopna september 2021 og er plassert i amfiet i barnskulebygget, som stod ferdig i 2010

Historie

Det var på det meste 6 filialar og 5 utlånsstasjonar i Tinn. I 1995 vart mange av desse erstatta med bokbuss frå Fylkesbiblioteket på Ulefoss. Stoppesteder var Haukås-Lurås, Miland og Mæl. Bokbussen la ned drifta i 2005.

Historie:

I andre halvdel av 1800-talet var det lenge strid om å opprette «almuebibliotek», og spesielt presten Sigholt ivra for ei folkeboksamling i dei fire sogna. Mæl sogn var først ute i 1854, Atrå året etter, mens det for sognene Dal og Hovin (fra 1859 var Hovin eget herred), tok noko lengre tid. Hovin bibliotek vart etablert i 1893.

Hovin bibliotekfilial

blei frå 1. august 2019 nedlagt som filial. 

Translate »
Click to listen highlighted text!