Atrå bibliotekfilial

 

Søk i Atrås bokbase

 

Åpningstider

Filialen er stengt inntil vidare pga. riving av ungdomsskule og samfunnshus. Nye lokaler står klare til innflytting truleg i løpet av 1. halvår 2021

Om bibliotekavdelinger i Tinn

Hovin bibliotekfilial er frå 1. august nedlagt. I Atrå er avdelinga stengt inntil vidare til nye lokaler står klare, truleg 1. halvår 2021gge filialene.

Det var på det meste 6 filialer og 5 utlånsstasjoner i Tinn. I 1995 ble mange av disse erstattet med bokbuss fra Fylkesbiblioteket på Ulefoss. Stoppesteder var Haukås-Lurås, Miland og Mæl. Bokbussen la ned driften i 2005.

Historie:

I andre halvdel av 1800-talet var det lenge strid om å opprette “almuebibliotek”, og spesielt presten Sigholt ivra for ei folkeboksamling i de fire sognene. Mæl sogn var først ute i 1854, Atrå året etter, mens det for sognene Dal og Hovin (fra 1859 var Hovin eget herred), tok noe lenger tid. Hovin bibliotek ble etablert i 1893.

Hovin bibliotekfilial

blei frå 1. august nedlagt som filial. Ungar på Hovin skule og barnehage har fortsatt høve til å låne bøker med lærarar til stades. Boksamlinga vil fortsatt motta kulturfondbøker frå Rjukan bibliotek.

Translate »
Click to listen highlighted text!