Biblioteketet  markerer Kvinnedagen fredag, 8.mars 2019 med foredrag av forfattar og journalist Magnhild Folkvord . Ho har skrive biografiar om Fredrikke Maria Qvam og Betzy Kjelsberg. No arbeider ho med ein biografi om Gina Krogh.

Vi ønskjer med dette å gjere kjent at Biblioteket i år vil markere Kvinnedagen med arrangement så flest mogleg skal setje av kvelden og komme på Kvinnedagen 2019. Her vil vi ære pionérkvinnene som gjekk føre og kjempa bl.a for stemmerett for kvinner. Magnhild Folkvord vil dele av alt det ho veit om desse kvinnene, og vi vonar så mange som mogleg tek ein tur til kunnskapens høgborg denne fredagskvelden. En kveld frå kvinner til kvinner.

Vi er som nemnt tidleg ute, men vi vil allereie no gjere folk merksame  på arrangementet så ein kan sette av tid til denne dagen i kvinnepionéranes teikn.

Translate »
Click to listen highlighted text!