Sigve Reiso holder foredraget: Om blomster og bier i Tessungdalen, – biologisk mangfold og skjøtsel i kulturlandskapet. Reiso er biolog med base på Uppigard i Tessungdalen. Han har de senere år jobbet mye med kartlegging og skjøtsel av kulturmarkseng, samt utarbeidet skjøtsels- og forvaltningsplaner for verneområder og slåtte- og beitemarker utenfor verneområdene.

Sted:  Rjukan bibliotek, Bibliotekkjelleren
Tid:    onsdag 8. mai kl 18.00

 

Translate »
Click to listen highlighted text!