Lån m
inst tre (lyd)bøker og bli med i trekninga av gavekort (pluss noko attåt) hjå Køhn bok og papir.

  • Tevlinga startar tysdag 1. desember og varer til og med laurdag 19. desember.
  • Det blir ein premie for vaksne og ein premie for barn.
  • Trekninga blir føreteke tidleg måndag 21. des.
    Vinnarane får beskjed umiddelbart etter trekninga slik at det blir mogleg å hente premiane før jul.  😀

Vi noterer ned namn, telefon-nummer og B/V (barn/vaksen) når du låner bøker.
Det er sjølvsagt mogleg å delta fleire gonger – einaste vilkåret er at du låner minst tre (lyd)bøker kvar gong!

Translate »
Click to listen highlighted text!